Program Teknik Özellikleri

  PROGRAM İÇERİKLERİ ( 1 )

 

  PROGRAM İÇERİKLERİ ( 2 )

              
 • Firma Kayıt İşlemleri
 • Personel Kayıt İşlemleri
 • İşçi Takipsel İşlemler
 • Personel Genel Takip Ekranı
 • İşçi Özlük Dosyası Oluşturma
 • Özlük Dosyalarına Dışarıdan Belge Ekleme
 • İstihdam Türlerine Uygun Sözleşme İşlemleri
 • Çalışma Hayatında İşçilik Form ve Dilekçeleri
 • Aktif İşçi Listesi
 • Pasif İşçi Listesi
 • Ücret Hesap Pusulası Arşivleme
 • İşçi Aylık Dönem İbralaşmaları
 • Yıllık Ücretli İzin İşlemleri Oluşturma
 • Yıllık Ücretli İzin Arşivi ve Takipleri
 • Sair İzinler ve Takipleri
 • Performans Değerlendirme
 • Performans Arşivleme
 • Risk Ölçümleme (Özel Teftiş)
 
 • Firma Yönetimsel İşlemler
 • İŞKUR Takipsel İşlemler
 • Alt İşveren Risk Ölçümleme
 • Alt İşveren Muvazaa İşlemleri
 • Çalışma Mevzuatı Form ve Dilekçeler
 • Çalışma Mevzuatı Bilgi Destek İşlemleri
 • Sık Sorulan Sorularla Bilgi Destek
 • Aylık İşlem Kontrolleri (Self Kontrol)
 • Tüm İşlemlere Bağlı Arşiv Sistemi
 • İş Güvencesine Bağlı Fesih Kontrol İşlemleri
 • İşçiden Kaynaklanan Fesihlerde Kontrol İşlemleri
 • Haklı Nedenle Fesihlerde Kontrol İşlemleri
 • Toplu İşçi Çıkışında Kontrol İşlemleri
 • Sair Nedenlere Bağlı Fesihlerde Kontrol İşlemleri
 • Kıdem Tazminatı Hesaplama-Bordrolama
 • İhbar Tazminatı Hesaplama-Bordrolama
 • İbraname-İlişik Kesme ve Çalışma Belgesi
 • Fesih-Savunma-İhtar ve İmtina Tutanakları
 • Sözleşmesi Sona Eren İşçilerin Takibi-Arşivleme