Program Hakkında

İşletmelerin çoğunda İnsan Kaynakları Yönetimi alanında ciddi anlamda bilgi ve belge sistematiği sorunu bulunmaktadır.

İş yasası ve bağlı mevzuat anlamında İSPAT YÜKÜ işverenlikte olmasına rağmen İnsan Kaynakları işleri ile uğraşanlar bütçeleri nispetinde yazılımsal ya da müşavirlik hizmetleri ile destek almaya çalışmaktadır. Ancak gerek bütçesel zorlamalar, gerek yazılımsal eksiklikler ve gerekse sisteme bağlı olmayan parçalı hizmetler nedeni ile bir türlü “ işçilik sorunları “ çözüme kavuşturulamamaktadır. PERSONELİNİ YÖNET bu anlamda çalışana ve firmanıza bağlı çalışma mevzuatı işlemlerinde İSPAT yükünüze destek olmaktadır. 

 danışmanlık ile ilgili görsel sonucu                         

 Ülkemizde kanunlarla kurumsallaşmış “ resmi çalışma müşavirliği “ mesleği de olmadığından işler çoğu zaman içinden çıkılmaz bir hal almaktadır.

 Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurulu ve İş Mahkemeleri nezdinde yapılan istatistiki incelemelere göre;

     •    Bireysel ya da toplu iş davalarının % 95 ‘ini haklı dahi olmadan işçiler kazanmaktadır.
     •    Yapılan iş ve sosyal güvenlik denetimlerinde % 90 oranda geriye dönük ödemeler ve idari para cezaları gündeme gelmektedir.

PERSONELİNİ YÖNET tüm bu gerekçelere bağlı olarak İnsan Kaynakları Yönetimi alanında SORUMLULUĞUN PAYLAŞIMI ve SORUNSUZ İŞYERİ ilkesi ile çalışan bir YÖNETİM ve ORGANİZASYON SİSTEMİ olarak hayata geçirilmiştir.

Bir başka ifadeyle PERSONELİNİ YÖNET; farklı işlevsellikleri, uzmanlıkları ve yazılımsal değerleri bir arada toplayan ve programlanmış bir yönetim modelidir.