Risk Ölçümleme Sistemi

İNSAN KAYNAKLARI RİSK ÖLÇÜMLEMENİZ BİZDEN…

PERSONELİNİ YÖNET programımızın RİSK ÖLÇÜMLEME menüsü ile; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığının İŞİN YÜRÜTÜMÜ yönünden denetim yapan İş Müfettişlerince uygulanan GENEL TEFTİŞ aynen tatbik edilmektedir.

Böylece İŞ TEFTİŞLERİ işletmeler için artık KÂBUS OLMAYACAKTIR.

PERSONELİNİ YÖNET işletim sistemince yapılan ön denetimlerin raporları sisteme işlenmekte ve sonuçları kullanıcılara sunulmakta ve rapor sonuçlarına uygun olarak düzeltilmesi gereken hususlar belirtilmektedir. Sadece bu işlemler için ayrıca bir uzmanlığa, danışmanlığa ya da hizmet almaya gerek kalmamaktadır. İstendiğinde destek hizmetleri ile hatalı ya da eksik işlemlerin düzeltilmesine katkı da sağlanmaktadır. 


  • Toplam 11 bölüm ve 250 sorudan oluşmaktadır.
  • Her bir bölüm kendi içinde puanlamaya tabi tutulmaktadır.
  • Toplam BAŞARI  taban puan sınırı 70'tir.
  0-59 Puan  
  60-69 Puan
  70-84 Puan
  85-94 Puan
  95-100 Puan
  • Teftiş sonrası yasal mevzuatlara uygun düşmeyen durumlar hakkında da cezai karşılıklar raporlanmaktadır.