Personel Yönetim İşlemleri

İŞLETME SAHİPLERİNİN; HAKSIZ MAĞDURİYETİNE DUR DEMENİN ARTIK VAKTİ GELMİŞTİR.

PERSONELİNİ YÖNET “ Sorumluluğun Paylaşımı Ve Sorunsuz İşyeri” ilkesi ile çalışan bir YÖNETİM ve ORGANİZASYON SİSTEMİ olarak hayata geçirilmiştir.

PERSONELİNİ YÖNET standart sürümü; iş mevzuatına bağlı tüm işlevsellikleri, uzmanlıkları ve yazılımsal değerleri bir arada toplamış ve programlama dili ile bir yönetim modeli oluşturmuştur. İnsan Kaynakları Yönetiminde gelişen iş dünyasında ihtiyaç duyulan tüm özlük bilgileri geniş bir menü halinde hazırlanmış ve özlük dosyaları interaktif olarak kayıt edilir hale getirilmiştir. Arşiv edilebilme, eksik belge kontrol sistemi ve ihtiyaç halinde doküman alınma özelliği ile en az hata prensibi ile çalışılmaktadır.

Aylık işlem kontrollerinin tamamlanmaması halinde sistem geçici süre ile devre dışı bırakılmakta ve olası hataya bağlı süreçlerin devam etmesi engellenmektedir. AYLIK İŞLEM KONTROLLERİ hizmeti, bir nevi işyerinizde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan kontrol amaçlı denetimleri anımsatmaktadır. Bu sayede işletmeniz sürekli dinamik kalmakta ve en az hata ile çalışma prensibi yaşatılmaktadır.