Fesih Yönetim Modeli

HATALI FESİH VE TAZMİNAT ÖDEMEYE SON…

Kaybedilen her TAZMİNAT davası ya da idari açıdan menfi sonuçlanan her tespit; işletmeler için maddi kaybın ötesinde bir PRESTİJ KAYBIDIR.

PERSONELİNİ YÖNET programımızın Fesih Yönetim Modeli hizmeti;  işletmelerce eksik, hatalı ya da hukuki alt yapıdan yoksun hazırlanan fesih işlemleri sonucunda oluşan “ İŞÇİ HEP HAKLI ÇIKIYOR “ algısını değiştirmek için hazırlanmıştır.

Fesih Yönetim Modeli hizmeti; binlerce örnek fesih, teftiş raporu ve Yargıtay kararı incelenerek oluşturulmuştur. Bir fesih işlemini uygulamada kullanıcıyı adım-adım ilerleten Fesih Yönetim Modeli işlemleri, kullanıcıdan kaynaklanan hataya da imkân vermemeye çalışarak iş sözleşmelerinin feshindeki tüm hallere uygun olarak programlanmıştır.

Hizmetin sistemsel hale gelmesinde Hukuk Müşavirleri, Emekli İş Baş Müfettişleri ve Çalışma Ekonomisi Endüstriyel İlişkiler Uzmanları eşgüdüm içinde çalışarak bir ilke imza atmışlardır.

PERSONELİNİ YÖNET işletim sistemiyle bu alanda bir adım daha ileri gidilerek, işçi tarafından uygulanmış bir feshin dahi sorgulanması yapılabilmektedir.