Alt İşveren Yönetim Modeli

Doğru yönetilmeyen her alt işverenin bir RİSK olduğunu biliyoruz.

Bu nedenle Personelini Yönet  standart sürümü ile asıl işveren niteliğindeki işletmelerin 6111 sayılı yasa ile getirilen değişiklerle yasal sorumluluklarını yerine getirmesine yardımcı olacak şekilde hazırlanmıştır.

Bir başka değişle eskiden salt anlamda birlikle sorumluluk ilkesi ile doğacak hak ve alacaklara yönelik maddi sorumluluk, artık TAKİPSEL anlamda asıl işverene KANUNİ sorumluluk da yüklemiştir.

ASIL İŞVERENLER ; ÇALIŞTIRDIKLARI ALT İŞVERENLERİN İŞÇİLİK HAK VE ALACAKLARINI DENETLEMEK MECBURİYETİNDEDİR.

Sayısal anlamda istediğiniz kadar alt işvereni tek bir kullanıcı girişi ile kontrol etmeniz Personelini Yönet sayesinde artık mümkün olacaktır. Alt işverenleriniz de kendi kullanıcı girişleri ile Persoenlini Yönet standart sürümü hizmetlerinden aynen faydalanabilecekleridir.